Archive
1/1961 vol. 43
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):1
 
RESEARCH PAPER
 

RYNEK TRZODY I JEGO SYSTEMY SYGNALIZACYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):7–22
 
RESEARCH PAPER
 

EKONOMICZNE PODSTAWY ROZMIESZCZENIA, SPECJALIZACJI I SYSTEMÓW GOSPODAROWANIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):23–38
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI DO TEORII I PRAKTYKI BILANSOWANIA PASZ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):39–53
 
RESEARCH PAPER
 

MATEMATYCZNE UJĘCIE PLANOWANIA GOSPODARKI PASZOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):54–65
 
RESEARCH PAPER
 

PROJEKT METODY OBLICZANIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):66–78
 
RESEARCH PAPER
 

UWAGI O MIĘDZYNARODOWYM RYNKU ROLNICZYM W 1960 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):79–83
 
RESEARCH PAPER
 

GOSPODARSTWA RODZINNE W EUROPIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):84–90
 
RESEARCH PAPER
 

AKTUALNY STAN I MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE CHŁOPSKICH GOSPODARSTW RODZINNYCH W NRF

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):91–100
 
RESEARCH PAPER
 

CHŁOPI A UNOWOCZEŚNIENIE ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):101–108
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE WSPÓŁCZESNE POGLĄDY ODNOŚNIE ANTYKONIUNKTURALNEJ REAKCJI PRODUKCJI ROLNEJ NA SPADEK CEN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):109–119
 
RESEARCH PAPER
 

ZASTOSOWANIE RACHUNKU TABLICOWEGO DO OBLICZANIA CZĘŚCIOWYCH SUBSTYTUCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):120–126
 
RESEARCH PAPER
 

THE AGRICUITURAL REGISTER. CHANGES IN THE ECONOMIC PA'TTERN 1957-1959

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):127–131
 
RESEARCH PAPER
 

ERICH RIIBENSAM: DIE STANDORTVERTEILUNG DER LANDWIRTSCHAFT LICHEN PRODUCTION IN DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):132–133
 
RESEARCH PAPER
 

PRODUCTION YEARBOOK 1959. FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION OF THE UNIED NATIONS - ROME

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):134–137
 
RESEARCH PAPER
 

DRUGA SESJA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUTÓW EKONOMIKI ROLNICTWA KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH W PRADZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):138–143
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):144–153
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):154–156