RESEARCH PAPER
EKONOMICZNE PODSTAWY ROZMIESZCZENIA, SPECJALIZACJI I SYSTEMÓW GOSPODAROWANIA W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
1
Wszechzwiązkowy Instytut Ekonomiki Rolnej Moskwa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):23-38
 
Journals System - logo
Scroll to top