RESEARCH PAPER
RYNEK TRZODY I JEGO SYSTEMY SYGNALIZACYJNE
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Handlu Wewnętrznego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):7-22
 
Journals System - logo
Scroll to top