RESEARCH PAPER
UWAGI DO TEORII I PRAKTYKI BILANSOWANIA PASZ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):39–53