RESEARCH PAPER
MATEMATYCZNE UJĘCIE PLANOWANIA GOSPODARKI PASZOWEJ
 
More details
Hide details
1
Halle Wittenberg
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):54–65