RESEARCH PAPER
PROJEKT METODY OBLICZANIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Krajowa Rada Spółdzielczości Produkcyjnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):66-78
 
Journals System - logo
Scroll to top