RESEARCH PAPER
ZASTOSOWANIE RACHUNKU TABLICOWEGO DO OBLICZANIA CZĘŚCIOWYCH SUBSTYTUCJI
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):120–126