RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE WSPÓŁCZESNE POGLĄDY ODNOŚNIE ANTYKONIUNKTURALNEJ REAKCJI PRODUKCJI ROLNEJ NA SPADEK CEN
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):109–119