Author M. Kosieradzki
 
RESEARCH PAPER
 

O ZUŻYCIU WYSOKOBIAŁKOWYCH PASZ TREŚCIWYCH W KRAJACH ZACHODNIO-EUROPEJSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):152–159
 
RESEARCH PAPER
 

AKTUALNY STAN I MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE CHŁOPSKICH GOSPODARSTW RODZINNYCH W NRF

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):91–100
 

O ROZWOJU CHIŃSKIEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):77–82
 
RESEARCH PAPER
 

PŁODOZMIANY NA GLEBACH LEKKICH I ICH EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):139–172
 
RESEARCH PAPER
 

ZAGADNIENIA SIŁY ROBOCZEJ W ROLNICTWIE NRF

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):116–120