RESEARCH PAPER
AKTUALNY STAN I MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE CHŁOPSKICH GOSPODARSTW RODZINNYCH W NRF
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):91–100