Archive
6/1960 vol. 42
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):1
 
RESEARCH PAPER
 

TEORIA CZYNNIKÓW PRODUKCJI W NAUCE EKONOMICZNO-ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):3–27
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA, PASZ I PRACY LUDZKIEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):28–43
 
RESEARCH PAPER
 

REAKCJE GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W ZAKRESIE KONSUMPCJI Z SAMOZAOPATRZENIA NA DOCHÓD I CENĘ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):44–60
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE INDEKSU CEN ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):61–77
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA NIERÓWNOMIERNOŚCI ROZMIESZCZENIA PRZY POMOCY KRZYWEJ I WSKAŹNIKA KONCENTRACJI TERYTORIALNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):78–99
 
RESEARCH PAPER
 

ZASADY PLANOWANIA ZAPOTRZEBOWANIA PASZ OPARTEGO NA KALKULACJI KOSZTÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):100–117
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY INTEGRACJI ROLNICTWA WE "WSPÓLNYM RYNKU"

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):118–137
 
RESEARCH PAPER
 

ROLNICTWO ALBANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):138–143
 
RESEARCH PAPER
 

KOSZTY PRZECHOWYWANIA REZERW TOWAROWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):144–148
 
RESEARCH PAPER
 

NOŻYCE CEN ARTYKUŁÓW NABYWANYCH I ZBYWANYCH PRZEZ ROLNICTWO W LATACH 1950-1958

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):149–158
 

KRONIKA - WŁADYSŁAW ENGLIHT 1898-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):159–166
 
RESEARCH PAPER
 

ADAM RUNOWICZ - PROBLEMY KRYZYSU AGRARNEGO W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):167–171
 
RESEARCH PAPER
 

RYSZARD MANTEUFFEL - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE 1946-1950

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):172–177
 
RESEARCH PAPER
 

R. L. ADAMS - FARMS MANAGEMENT. CROP MONUAL

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):178–181
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):182–186
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS ROCZNIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):187–198
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):199–201