RESEARCH PAPER
NOŻYCE CEN ARTYKUŁÓW NABYWANYCH I ZBYWANYCH PRZEZ ROLNICTWO W LATACH 1950-1958
 
More details
Hide details
1
Główny Urząd Statystyczny Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):149-158
 
Journals System - logo
Scroll to top