RESEARCH PAPER
KOSZTY PRZECHOWYWANIA REZERW TOWAROWYCH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):144–148