RESEARCH PAPER
W SPRAWIE INDEKSU CEN ROLNYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):61–77