RESEARCH PAPER
BADANIA NIERÓWNOMIERNOŚCI ROZMIESZCZENIA PRZY POMOCY KRZYWEJ I WSKAŹNIKA KONCENTRACJI TERYTORIALNEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):78-99
 
Journals System - logo
Scroll to top