RESEARCH PAPER
BADANIA NIERÓWNOMIERNOŚCI ROZMIESZCZENIA PRZY POMOCY KRZYWEJ I WSKAŹNIKA KONCENTRACJI TERYTORIALNEJ
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):78–99