RESEARCH PAPER
ZASADY PLANOWANIA ZAPOTRZEBOWANIA PASZ OPARTEGO NA KALKULACJI KOSZTÓW
 
More details
Hide details
1
Instytut Organizacji Rolnictwa i Nauki o Pracy przy Uniwersytecie Marcina Lutra Halle - Wittenberg
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):100-117
 
Journals System - logo
Scroll to top