RESEARCH PAPER
TEORIA CZYNNIKÓW PRODUKCJI W NAUCE EKONOMICZNO-ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):3-27
 
Journals System - logo
Scroll to top