RESEARCH PAPER
DRUGA SESJA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUTÓW EKONOMIKI ROLNICTWA KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH W PRADZE
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-12
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):138–143