RESEARCH PAPER
DRUGA SESJA PRZEDSTAWICIELI INSTYTUTÓW EKONOMIKI ROLNICTWA KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH W PRADZE
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-12
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;43(1):138-143
 
Journals System - logo
Scroll to top