RESEARCH PAPER
DANE STATYSTYCZNE O POSTĘPIE W DZIEDZINIE MECHANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):168–173
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600