RESEARCH PAPER
DANE STATYSTYCZNE O POSTĘPIE W DZIEDZINIE MECHANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;41(5):168-173
 
Journals System - logo
Scroll to top