Archive
3/1960 vol. 39
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):1
 
RESEARCH PAPER
 

PRZESŁANKI ROZWOJU NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):3–14
 
RESEARCH PAPER
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W POLSCE I ZA GRANICĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):15–36
 
RESEARCH PAPER
 

WARTOŚĆ RYNKOWA TOWARÓW ROLNYCH A ŹRÓDŁARENTY RÓŻNICZKOWEJ 9W ŚWIETLE MARKSOWSKIEJ TEORII RENTY GRUNTOWEJ)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):37–54
 
RESEARCH PAPER
 

O DOCHODACH POZAROLNICZYCH W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH REJONU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):55–65
 
RESEARCH PAPER
 

OKREŚLANIE UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI WE WZROŚCIE GLOBALNEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):66–82
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OBLICZANIA AMORTYZACJI W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):83–103
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY SOCJALISTYCZNEJ PRZEBUDOWY ROLNICTWA W NIEMIECKIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):105–113
 
RESEARCH PAPER
 

ORGANIZACJE ZAWODOWE ROLNIKÓW, RACHUNKOWOŚĆ GOSPODARSTW I STATYSTYKA ROLNICZA WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):114–122
 
RESEARCH PAPER
 

TENDENCJE ZMIAN W PROPORCJI LUDNOŚCI ROLNICZEJ I NIEROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):123–137
 
RESEARCH PAPER
 

ŚRODKI POPIERANIA ROLNICTWA A STRUKTURA PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):138–152
 
RESEARCH PAPER
 

NOWE CENY SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH W CZECHOSŁOWACJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):153–160
 
RESEARCH PAPER
 

AKTUALNE POGLĄDY NA SPOSOBY OCENY ORAZ STAN EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):161–168
 
RESEARCH PAPER
 

SESJA NAUKOWA KOMITETU EKONOMIKI ROLNICTWA PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):169–171
 
RESEARCH PAPER
 

THEODORE W. SCHULTZ - THE ECONOMIC ORGANIZATION OF AGRICULTURE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):173–175
 
RESEARCH PAPER
 

FRANK A. GEARSON, KENNET R. BENNET - STATISTICAL METHODS APPLIED TO AGRICULTURAL ECONOMICS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):176–179
 
RESEARCH PAPER
 

ARRIGO SERPIERI - L`AZIENDA AGRARIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):180–181
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):182–186
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):187–189
 
Stats