RESEARCH PAPER
ŚRODKI POPIERANIA ROLNICTWA A STRUKTURA PRODUKCJI ROLNICZEJ
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):138–152