RESEARCH PAPER
TENDENCJE ZMIAN W PROPORCJI LUDNOŚCI ROLNICZEJ I NIEROLNICZEJ
 
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):123–137