RESEARCH PAPER
ORGANIZACJE ZAWODOWE ROLNIKÓW, RACHUNKOWOŚĆ GOSPODARSTW I STATYSTYKA ROLNICZA WE FRANCJI
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):114–122