RESEARCH PAPER
PROBLEMY SOCJALISTYCZNEJ PRZEBUDOWY ROLNICTWA W NIEMIECKIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczna Berlin
 
 
Publication date: 2018-02-28
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):105-113
 
Journals System - logo
Scroll to top