RESEARCH PAPER
NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OBLICZANIA AMORTYZACJI W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):83–103