RESEARCH PAPER
NOWE CENY SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH W CZECHOSŁOWACJI
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):153–160