RESEARCH PAPER
AKTUALNE POGLĄDY NA SPOSOBY OCENY ORAZ STAN EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
 
 
Publication date: 2018-02-28
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):161-168
 
Journals System - logo
Scroll to top