RESEARCH PAPER
WARTOŚĆ RYNKOWA TOWARÓW ROLNYCH A ŹRÓDŁARENTY RÓŻNICZKOWEJ 9W ŚWIETLE MARKSOWSKIEJ TEORII RENTY GRUNTOWEJ)
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Szczecin
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):37–54