RESEARCH PAPER
PRZESŁANKI ROZWOJU NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-02-28
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):3–14