RESEARCH PAPER
UBOJE TRZODY CHLEWNEJ A ZBIORY W ŚWIETLE STATYSTYKI
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Rolnicza Kraków
 
 
Publication date: 2018-02-27
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):75-84
 
Journals System - logo
Scroll to top