Archive

1/1960 vol. 37
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):1
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE PROBLEMY WZROSTU PRODUKCJI ROLNEJ W LATACH 1961-1975

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):3-15
 
RESEARCH PAPER
 

ROLA KONIUNKTURY NA TRZODĘ W KSZTAŁTOWANIU SPOŻYCIA MIĘSA WIEPRZOWEGO W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1949-1958

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):16-32
 
RESEARCH PAPER
 

NIEKTÓRE ZAGADNIENIA GOSPODARKI PASZOWEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH REJONU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):45-57
 

ZASTOSOWANIE METODY REPREZENTACYJNEJ W BADANIACH ZJAWISK ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):58-74
 
RESEARCH PAPER
 

UBOJE TRZODY CHLEWNEJ A ZBIORY W ŚWIETLE STATYSTYKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):75-84
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMY ROLNICTWA FRANCUSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):85-93
 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):94-101
 
RESEARCH PAPER
 

ŚRODKI ZMIERZAJĄCE DO PODNIESIENIA DOCHODOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH (POZA METODĄ REGULOWANIA CEN)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):102-112
 
RESEARCH PAPER
 

PRODUKCJA I KONSUMPCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH NA ŚWIECIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):113-117
 
RESEARCH PAPER
 

ZMIANY W PRODUKCJI I SPOŻYCIU TŁUSZCZÓW I OLEJÓW JADALNYCH NA ŚWIECIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):118-123
 
RESEARCH PAPER
 

SYTUACJA NA ODCINKU TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH I ROŚLINNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):124-131
 
RESEARCH PAPER
 

ZMIANY W UKŁADZIE STOSUNKÓW PRACY NA WSI POLSKIEJ W LATACH 1952-1957

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):132-144
 
RESEARCH PAPER
 

Z KONFERENCJI EKONOMISTÓW ROLNYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH W MOSKWIE W DNIACH 25. 8 - 2. 9. 1958

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):145-148
 
RESEARCH PAPER
 

METODA PLANOWANIA PRACY DLA POTRZEB ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZYCH W INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ GOSPODARCE ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):149-151
 
RESEARCH PAPER
 

WARUNKI ROZWOJU I KIERUNKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W GÓRNOŚLĄSKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):152-155
 
Stats
 
RESEARCH PAPER
 

I. I. KOZODOJEW - RENTA GRUNTOWA W KRAJACH SOCJALISTYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):156-161
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):162-165
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):166-168
 
Journals System - logo
Scroll to top