RESEARCH PAPER
ŚRODKI ZMIERZAJĄCE DO PODNIESIENIA DOCHODOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH (POZA METODĄ REGULOWANIA CEN)
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-27
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):102–112