RESEARCH PAPER
ŚRODKI ZMIERZAJĄCE DO PODNIESIENIA DOCHODOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH (POZA METODĄ REGULOWANIA CEN)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-27
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):102-112
 
Journals System - logo
Scroll to top