RESEARCH PAPER
ZMIANY W UKŁADZIE STOSUNKÓW PRACY NA WSI POLSKIEJ W LATACH 1952-1957
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-02-27
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):132–144