RESEARCH PAPER
Z KONFERENCJI EKONOMISTÓW ROLNYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH W MOSKWIE W DNIACH 25. 8 - 2. 9. 1958
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-02-27
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):145–148