RESEARCH PAPER
METODA PLANOWANIA PRACY DLA POTRZEB ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZYCH W INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ GOSPODARCE ROLNEJ
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-02-27
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):149-151
 
Journals System - logo
Scroll to top