RESEARCH PAPER
SYTUACJA NA ODCINKU TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH I ROŚLINNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM
 
More details
Hide details
Publication date: 2018-02-27
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):124–131