Archive
6/1959 vol. 36
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):1
RESEARCH PAPER

WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):3–29
RESEARCH PAPER

POWSZECHNY SPIS ROLNY 1960 ROKU NA TLE ZADAŃ STATYSTYKI ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):30–48
RESEARCH PAPER

CZYNNIKI ODDZIAŁUJĄCE NA KONTRAKTOWANĄ PRODUKCJĘ W INDYWIDUALNEJ GOSPODARCE ROLNEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):49–62
RESEARCH PAPER

TRANSPORT WEWNĘTRZNY W GOSPODARSTWIE WIELKOROLNYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):63–78
RESEARCH PAPER

W SP[RAWIE WŁAŚCIWYCH ZASAD ORGANIZACJI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):79–90
RESEARCH PAPER

PRÓBA ZASTOSOWANIA SCHEMATU TABLICY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):91–102
RESEARCH PAPER

O ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W CZECHOSŁOWACJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):103–118
RESEARCH PAPER

METODY STOSOWANIA CEN GWARANTOWANYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):119–132
RESEARCH PAPER

SPADEK POGŁOWIA KOŃSKIEGO W ROLNICTWIE KRAJÓW EUROPEJSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):133–136
RESEARCH PAPER

REFORMA ROLNA W EGIPCIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):137–141
RESEARCH PAPER

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD SEZONOWOŚCIĄ PODAŻY (NA PRZYKŁADZIE JAJ)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):142–146
RESEARCH PAPER

ANALIZA CEN KONTRAKTACYJNYCH ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA TLE KSZTAŁTOWANIA SIĘ KOSZTÓW ICH PRODUKCJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):147–152
RESEARCH PAPER

50 LAT KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH SGGW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):153–154
RESEARCH PAPER

STUDIUM SYTUACJI EKONOMICZNEJ W EUROPIE 1958 R.

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):155–156
RESEARCH PAPER

METODYKA TECHNICZNEGO NORMOWANIA PRACY W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):157–158
RESEARCH PAPER

STRONY TYTUŁOWE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):164–166
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI ROCZNIKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;36(6):167–175
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600