Archive
6/1959 vol. 36
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):1
 
RESEARCH PAPER
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):3–29
 
RESEARCH PAPER
 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 1960 ROKU NA TLE ZADAŃ STATYSTYKI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):30–48
 
RESEARCH PAPER
 

CZYNNIKI ODDZIAŁUJĄCE NA KONTRAKTOWANĄ PRODUKCJĘ W INDYWIDUALNEJ GOSPODARCE ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):49–62
 
RESEARCH PAPER
 

TRANSPORT WEWNĘTRZNY W GOSPODARSTWIE WIELKOROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):63–78
 
RESEARCH PAPER
 

W SP[RAWIE WŁAŚCIWYCH ZASAD ORGANIZACJI PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):79–90
 
RESEARCH PAPER
 

PRÓBA ZASTOSOWANIA SCHEMATU TABLICY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):91–102
 
RESEARCH PAPER
 

O ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W CZECHOSŁOWACJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):103–118
 
RESEARCH PAPER
 

METODY STOSOWANIA CEN GWARANTOWANYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):119–132
 
RESEARCH PAPER
 

SPADEK POGŁOWIA KOŃSKIEGO W ROLNICTWIE KRAJÓW EUROPEJSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):133–136
 
RESEARCH PAPER
 

REFORMA ROLNA W EGIPCIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):137–141
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD SEZONOWOŚCIĄ PODAŻY (NA PRZYKŁADZIE JAJ)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):142–146
 
RESEARCH PAPER
 

ANALIZA CEN KONTRAKTACYJNYCH ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH NA TLE KSZTAŁTOWANIA SIĘ KOSZTÓW ICH PRODUKCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):147–152
 
RESEARCH PAPER
 

50 LAT KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH SGGW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):153–154
 
RESEARCH PAPER
 

STUDIUM SYTUACJI EKONOMICZNEJ W EUROPIE 1958 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):155–156
 
RESEARCH PAPER
 

METODYKA TECHNICZNEGO NORMOWANIA PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):157–158
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY TYTUŁOWE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):164–166
 
RESEARCH PAPER
 

SPIS TREŚCI ROCZNIKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):167–175