Archive
5/1959 vol. (dodatek)
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):0
 
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):1
 
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):2
 
RESEARCH PAPER

DOCHODY GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W LATACH 1952/53 - 1957/58

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):3–12
 
RESEARCH PAPER

METODA OBLICZANIA DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):13–17
 
RESEARCH PAPER

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1952/53 - 1957/58

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):17–34
 
RESEARCH PAPER

SZACUNEK DOCHODÓW CHŁOPSKICH W LATACH 1955/56 - 1957/58

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):35–48
 
RESEARCH PAPER

WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53 - 1957/58

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):49–82
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600