Archive
5/1959 vol. (dodatek)
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;(dodatek)(5):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;(dodatek)(5):1
RESEARCH PAPER

SPIS TREŚCI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;(dodatek)(5):2
RESEARCH PAPER

DOCHODY GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W LATACH 1952/53 - 1957/58

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;(dodatek)(5):3–12
RESEARCH PAPER

METODA OBLICZANIA DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;(dodatek)(5):13–17
RESEARCH PAPER

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1952/53 - 1957/58

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;(dodatek)(5):17–34
RESEARCH PAPER

SZACUNEK DOCHODÓW CHŁOPSKICH W LATACH 1955/56 - 1957/58

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;(dodatek)(5):35–48
RESEARCH PAPER

WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53 - 1957/58

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1959;(dodatek)(5):49–82
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600