RESEARCH PAPER
METODA OBLICZANIA DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):13-17
 
Journals System - logo
Scroll to top