Author M. Czerniewska

 
RESEARCH PAPER
 

WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53 - 1957/58

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):49-82
 
RESEARCH PAPER
 

SZACUNEK DOCHODÓW CHŁOPSKICH W LATACH 1955/56 - 1957/58

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):35-48
 
RESEARCH PAPER
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W LATACH 1952/53 - 1957/58

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):17-34
 
RESEARCH PAPER
 

METODA OBLICZANIA DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):13-17
 
RESEARCH PAPER
 

DOCHODY GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W LATACH 1952/53 - 1957/58

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):3-12
 
Journals System - logo
Scroll to top