RESEARCH PAPER
WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53 - 1957/58
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;(dodatek)(5):49-82
 
Journals System - logo
Scroll to top