Archive

5/1959 vol. 35
 
 
RESEARCH PAPER
 

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):0
 
RESEARCH PAPER
 

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):1
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):2
 
RESEARCH PAPER
 

WSPOMNIENIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):3-4
 
RESEARCH PAPER
 

PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):5-23
 
RESEARCH PAPER
 

Z ZAGADNIEŃ PERSPEKTYWICZNEGO PLANU ROLNICTWA (PROBLEM WYŻYWIENIA W LATACH 1961-1975)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):24-37
 
RESEARCH PAPER
 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE (STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):38-54
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW CYKLU KONIUNKTURALNEGO ORAZ KRYZYSU ROLNEGO NA POTRZEBĘ REGULACJI CEN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):55-61
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):62-68
 
RESEARCH PAPER
 

BADANIA ELASTYCZNOŚCI KONSUMPCJI NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):69-82
 
RESEARCH PAPER
 

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD RENTĄ GRUNTOWĄ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):83-93
 
RESEARCH PAPER
 

W SPRAWIE CENY SIANA W RACHUNKACH EKONOMICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):94-99
 
RESEARCH PAPER
 

CZYNNIKI UMACNIANIA KOŁCHOZÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):100-107
 
RESEARCH PAPER
 

METODY ODDZIAŁYWANIA NA POZIOM CEN ROLNICZYCH I DOCHODY ROLNIKÓW (GWARANTOWANE CENY ROLNICZE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):108-115
 
RESEARCH PAPER
 

ZUŻYCIE NAWOZÓW SZTUCZNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):116-123
 
RESEARCH PAPER
 

WPŁYW UBOJU DOMOWEGO NA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU NA WIEPRZOWINĘ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):124-133
 
RESEARCH PAPER
 

LOKALIZACJA MŁYNÓW GOSPODARSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):134-136
 
RESEARCH PAPER
 

Z PRAC SEKCJI ROLNEJ PRZY POZNAŃSKIM ODDZIALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 1957-1959

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):137-139
 

Z PRAC SEKCJI ROLNEJ PTE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):140
 

ROLNICTWO ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):141-143
 
RESEARCH PAPER
 

SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNICZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):144-146
 
RESEARCH PAPER
 

WSTĘP DO ANALIZY EKONOMICZNEJ W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):147-150
 
RESEARCH PAPER
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):151-156
 
Journals System - logo
Scroll to top