Archive
5/1959 vol. 35
 
 
RESEARCH PAPER

OKŁADKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):0
RESEARCH PAPER

STRONY REDAKCYJNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):1

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):2
RESEARCH PAPER

WSPOMNIENIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):3–4
RESEARCH PAPER

PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):5–23
RESEARCH PAPER

Z ZAGADNIEŃ PERSPEKTYWICZNEGO PLANU ROLNICTWA (PROBLEM WYŻYWIENIA W LATACH 1961-1975)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):24–37
RESEARCH PAPER

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE (STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):38–54
RESEARCH PAPER

WPŁYW CYKLU KONIUNKTURALNEGO ORAZ KRYZYSU ROLNEGO NA POTRZEBĘ REGULACJI CEN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):55–61
RESEARCH PAPER

WPŁYW NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):62–68
RESEARCH PAPER

BADANIA ELASTYCZNOŚCI KONSUMPCJI NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):69–82
RESEARCH PAPER

PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD RENTĄ GRUNTOWĄ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):83–93
RESEARCH PAPER

W SPRAWIE CENY SIANA W RACHUNKACH EKONOMICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):94–99
RESEARCH PAPER

CZYNNIKI UMACNIANIA KOŁCHOZÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):100–107
RESEARCH PAPER

METODY ODDZIAŁYWANIA NA POZIOM CEN ROLNICZYCH I DOCHODY ROLNIKÓW (GWARANTOWANE CENY ROLNICZE)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):108–115
RESEARCH PAPER

ZUŻYCIE NAWOZÓW SZTUCZNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):116–123
RESEARCH PAPER

WPŁYW UBOJU DOMOWEGO NA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU NA WIEPRZOWINĘ W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):124–133
RESEARCH PAPER

LOKALIZACJA MŁYNÓW GOSPODARSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):134–136
RESEARCH PAPER

Z PRAC SEKCJI ROLNEJ PRZY POZNAŃSKIM ODDZIALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 1957-1959

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):137–139

Z PRAC SEKCJI ROLNEJ PTE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):140

ROLNICTWO ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):141–143
RESEARCH PAPER

SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNICZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):144–146
RESEARCH PAPER

WSTĘP DO ANALIZY EKONOMICZNEJ W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):147–150
RESEARCH PAPER

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):151–156
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600