RESEARCH PAPER
PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD RENTĄ GRUNTOWĄ W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):83–93