RESEARCH PAPER
W SPRAWIE CENY SIANA W RACHUNKACH EKONOMICZNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):94–99