RESEARCH PAPER
W SPRAWIE CENY SIANA W RACHUNKACH EKONOMICZNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):94–99
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600