RESEARCH PAPER
METODY ODDZIAŁYWANIA NA POZIOM CEN ROLNICZYCH I DOCHODY ROLNIKÓW (GWARANTOWANE CENY ROLNICZE)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):108-115
 
Journals System - logo
Scroll to top