RESEARCH PAPER
ZUŻYCIE NAWOZÓW SZTUCZNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnej Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):116–123