RESEARCH PAPER
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE (STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):38-54
 
Journals System - logo
Scroll to top