RESEARCH PAPER
Z ZAGADNIEŃ PERSPEKTYWICZNEGO PLANU ROLNICTWA (PROBLEM WYŻYWIENIA W LATACH 1961-1975)
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):24-37
 
Journals System - logo
Scroll to top