RESEARCH PAPER
PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):5–23