RESEARCH PAPER
WPŁYW NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODÓW RODZIN W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH
 
More details
Hide details
1
Krajowa Rada Spółdzielczości Produkcyjnej Warszawa
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):62-68
 
Journals System - logo
Scroll to top